Burs Yönetmeliği

1. Amaç ve Kapsamı:
Bu yönetmelik, MAYADER aracılığı ile öncelikli olarak Koşuyolu Mahallesi’nde ve eğitime ulaşma hakkı kısıtlı olan başka yörelerde ikamet eden sosyo ekonomik koşulları kısıtlı olan yetenekli, istekli ve başarma arzusu yüksek öğrencilere burs temin edilmesi sürecinin tanımlanması için oluşturulmuştur.
2. Burs Başvuru, Değerlendirme ve Onay:

2.1. Burs başvuruları,
Bir sonraki yıl için yapılacaksa, en geç içinde bulunulan yılın Temmuz ayı sonuna kadar “Burs Başvuru Formu” ile basılı ya da internet ortamından yapılır.
Not: Burs Başvuru Formuna http://www.mayader.wordpress.com adresinden ulaşılabilir.
Burs Başvuru Formu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Formun, eksiksiz ve detaylı olarak doldurulması gerekir. Eksik bilgiler içeren formlar dikkate alınmayabilir.
Bunun dışında baş vurular yine aynı şekilde her daim yapılır. Formun MAYADER’e ulaşıp ulaşılmadığının takibinden başvuruyu yapan sorumludur.
2.2. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Onaylanması:
Burs başvuruları, öncelikle kime ulaştı ise o kişi tarafından ön değerlendirmeye alınır ve burs temini konusunda çalışma yapılır. Bir önceki yıldan mezun olanlara ait burslar kontrol edilir. Burs verenleri ile burs vermeye devam edip etmeyecekleri ile ilgili görüşülür ve burs vermeye devam edeceklerine dair teyitleri alınır. Ön değerlendirmeden geçen ya da geçmeyen bütün başvurular, Ağustos ayı içerisinde “Burs Komitesi” tarafından incelenir ve öncelik sırasına konur ve burs verenleri belirlenir. Ve form üzerinde notları ile onaylar alınır.
3. Bursların Başlatılması ve Takip Edilmesi:
Başvurular onaylandıktan sonra Burs Komitesi sorumlusu burs verenlere bursiyerleri ile ilgili gerekli bilgileri Burs Başvuru Formlarını göndererek bildirir. Her dönem bitiminde bursiyerlerin ders durumları ile birlikte burs verenlere bildirir. Burs komitesi sorumlusu, bursiyerlerin burslarının yatırılması ile ilgili dönem içinde takipte bulunulur. Aksamalarla ilgili uyarıları ilgili burs verene iletir.
4. Halihazırda Devam Eden Bursların Takibinin Yapılması:
Her yılın burs listesi, Burs Komitesi Sorumlusu tarafından Ağustos ayı içerisinde güncellenerek ilgili kişilere bildirilir. Burs verenlere, o yıldaki bursiyer bilgileri ile ilgili bilgilendirme yapılır. Yıl içerisinde takip edilir.
5. Burs Sürecinde Tarafların Sorumlulukları:
Burs verenler,
– Bursları her ay muntazaman bursiyerlerine gönderirler.
– Burslarla ilgili her hangi bir aksama ile ilgili bursiyerini ve MAYADER’i zamanında haberdar eder.
– Gelecek yıl burs verip vermeyeceği ile ilgili MAYADER’i en geç Temmuz ayı içerisinde haberdar eder. Çünkü MAYADER yeni yıl için burs düzenlemesinde durumu göz önünde bulundurarak bursiyerin maduriyetini önlemiş olur.
Bursiyer,
– Burs Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru doldurarak MAYADER’e iletmek,
– Burs vereni ve MAYADER ile kesintisiz iletişim içinde bulunmak,
– Burslarında yaşadığı aksamaları zamanında MAYADER’e bildirmek,
– Burs şartlarında değişim olduğunda MAYADER’e bildirmek,
– MAYADER’in mahallede yaptığı etkinliklere katkı sunmak,
– MAYADER’in yapmış olduğu bursiyer buluşmalarına katılmakta istekli olmak,
– Her dönem sonunda notlarını, her yıl başlamadan öğrenci belgesini, sınava girmişse sınav sonuç belgesini zamanında MAYADER’e ve burs verenine bildirmek,
– Mezuniyetlerini MAYADER’e ve burs verene zamanında bildirmek,
– Öğrenimi kesintiye uğradığında, örn. okulunu dondurmak, üniversite sınavına açıktan hazırlanmak, okuldan ayrılmak gibi, MAYADER’i haberdar etmek,
– Devlet okulu seçeneği varken özel okula gitmeye karar verildiğinde MAYADER’i haberdar etmek,
MAYADER,
– Burs Başvuru Formlarını inceler ve başvurularla ilgili baş vuruyu yapan kişiye bilgi verir,
– Bursların devamlılığını kontrol eder, aksamalara müdahale eder,
– Bursları belirler ve burs veren ile bursiyeri bilgilendirir,

6. Bursların Sonlandırılması:
Bursiyer, yukarıdaki sorumluluklarını yerine getirmediğinde, sebebi öğrenilir. Makul sebebi olursa burs devam eder. Makul sebep değilse burs komitesi kararı ile burs sonlandırılır ve bursiyere ve burs verene bildirilir.
7. Mezunlarla İlişkiler:
Bursiyerler, mezuniyet durumlarını MAYADER’e bildirirler. Mezun olsalar da artık MAYADER ailesinin bir ferdi olarak devam ederler.
8. MAYADER’e Üyelik:
Bursiyerler, isterlerse öğrencilikleri boyunca MAYADER’e aidatsız üye olabilirler. Üye olmak istediklerini MAYADER’e bildirirler ve MAYADER karar alarak üye kabul eder. Mezun olduklarında maaşlı bir işe başladıklarında yıllık aidat ile üyeliklerine devam ederler.

Reklam
%d blogcu bunu beğendi: